Понеделник, Юни 17, 2024
   
Текст

През последните години, в периода от май до септември, медиите често (виж приложеното копие на статия от в. Труд от 16.06.09) описват драматични сблъсъци между човека и мечката, като властелинът на планината се представя винаги в ролята на нападател, враг и потенциален убиец. Често чуваме или четем и за убити мечки-стръвници заради щетите, които нанасяли на хората, макар явлението “мечка-стръвница” да е изключително рядко. Това се дължи на незнанието на обикновените хора за предпазване от вида, както и за съществуващите механизми за компенсиране на щетите.


В медийното пространство, а и в обществото ни се затвърждава митът за страшното и хищно животно, което дебне и напада беззащитни хора. В това няма почти нищо вярно. Изключително важно за сигурността на хората и имуществото им и за опазването на вида и на дивата ни природа като цяло е да се работи за разбиване на този мит и изграждане на истинския образ на кафявата мечка. С внушителните си размери, изключителната интелигентност и значителното място, което заема във фолклора на нашия народ мечката е най-привлекателният едър бозайник по нашите земи. Не случайно баба Меца е обичан герой от много приказки. В много райони на България Андреев ден се чества  като Ден на мечките.

Мечката е най-атрактивният символ на дивата ни природа. Тя трябва да се превърне в притегателен образ, който печели симпатия, обич и подкрепа и носи ползи за местната и национална икономика чрез развитието на специализирани услуги за изучаване и наблюдение.


Необходимо е излъчването и издаването на репортажи и статии в медиите, за да се представи на местните общности, които живеят в районите с жизнени популации, важната и полезна информация за съжителството между хора и мечки в XXI век и да започне да се създава адекватна, съвременна нагласа сред цялата общественост. Трябва да научим, че запазената популация от кафяви мечки може и трябва да създава положителен имидж на страната ни. Стабилната популация и съхранената дива природа са и ценен ресурс за устойчиво развитие и подобряване на благосъстоянието на местните общности.


Рубриката „Мечките в медиите” на този интернет сайт има за цел да представя публикации и излъчвания, успоредно с полезна и точна информация за кафявата мечка. Така бихме искали да помогнем на всеки, които желае да получи така важното за благополучието и на природата, и на хората познание, и да си състави вярна преценка за действителността и собственото си поведение като цивилизован и модерен член на европейското общество.

МЕЧКИТЕ В МЕДИИТЕ  - АРХИВ

Видео галерия