Събота, Май 18, 2024
   
Текст

Мониторинг на кафява мечка - есен 2011 година

На 26 и 27 октомври т.г., в Западните Родопи, на територията на районните дирекции по горите (РДГ) Пазарджик и Пловдив, ще се проведе масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos). Той се организира в изпълнение на решенията на Националната комисия за кафявата мечка и се осъществява съвместно от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при МОСВ и Изпълнителната агенция по горите при МЗХ.

Целта на предстоящия мониторинг е да се установи числеността на популацията, както и да се регистрират териториите, които се обитават от нея в Западни Родопи.

Мониторингът се провежда съгласно Методиката към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, чийто координатор е ИАОС и е част от прилагането на Плана за действие на кафявата мечка.

Методиката включва комплекс от техники- визуални наблюдения в природата и регистрация на следи от жизнената дейност на вида. Тази есен ще бъде използван маршрутния метод. Той съчетава преки наблюдения на животни с регистрация на следите от жизнената им дейност по предварително избран маршрут. Способства да се установи техния пол, размери и възраст.

49-те маршрута са предложени от държавни горски и ловни стопанства в области Пловдив и Пазарджик и по специално: горски стопанства Асеновград, Кричим, Батак, Белово, Пещера, Селище, Чехльово, и ловни стопанства Алабак, Беглика, Борово, Ракитово, Родопи, Чекерица, Чепино, Широка поляна, Юндола на територията на Родопи.

На 27 октомври наблюдението на вида ще се проведе, едновременно в смесени екипи. Всички маршрути ще бъдат маркирани чрез GPS.

Ще участват около 50 служители на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, НПО и доброволци, както и 50 служители на ДГС и ДЛС.

Миналата есен (2010) се проведе първата мащабна акция на територията на област Смолян, в която участваха експерти от всички регионални инспекции по околна среда и води, дирекциите на националните паркове, структури към Изпълнителна агенция по горите. представители на МОСВ, ИАГ и неправителствени организации.

На 20 октомври (четвъртък) от 11 часа в залата на МОСВ на ул. „У. Гладстон” 67 се провежда срещата посветена на предстоящия у нас мониторинг на кафявата мечка. Срещата се организира от Фондация „Информация и природозащита” (ФИП), в сътрудничество с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и съдействието на Пресцентъра на МОСВ и Националната служба за защита на природата (НСЗП). Тя е част от изпълнението на Проект „Намаляване заплахите за кафявата мечка и нейните местообитания, чрез прилагане на мерки от Плана за действие за вида с участие на журналисти от национални и местни медии и подкрепата на националната общественост”, финансиран от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и изпълняван от Фондацията.

В срещата участват: Радослав Станчев, старши експерт в отдел „Мониторинг на земите, биологичното разнообразие и защитените територии” в Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” в ИАОС; Стоян Вергиев, младши експерт в Отдел „Биологично разнообразие” в НСЗП на МОСВ; Катя Шавулева, завеждащ Пресцентъра на МОСВ; Мадлен Георгиева, завеждащ връзки с обществеността на ИАОС и Светлана Аладжем, ръководител на Проекта от ФИП.

За повече информация: Мадлен Георгиева, Връзки с обществеността, на ИАОС; тел./факс: 955 97 98, 940 64 70; моб: 0889 27 03 14; е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

или Светлана Аладжем, ръководител на Проект от Фондация “Информация и природозащита”, тел./факс: 872 14 83; моб: 0899 817 204; е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фото галерия

Видео галерия