Събота, Май 18, 2024
   
Текст

-Защо са важни за природата?

Стабилната меча популация е скъпоценна част от природните ресурси на страната ни. Тя е знак за високо-продуктивна и здрава гора, богата на билки, гъби, горски плодове и диви животни.

Кафявата мечка е важен разпространител на растения. Тя се храни предимно с растителна храна, обхожда големи територии и разнася навсякъде несмлените семена.

Мечките премахват слабите и болни животни.
Така участват в естествения процес на подбор. Като мършояди, те прочистват горите от умрели животни, които иначе замърсяват и разпространяват болести.

Мечките се нуждаят от големи, естествени пространства, които са обитавани и от много други животни и растения. Поставянето им под защитата опазва всички видове, които са важен елемент от равновесието в природата. Така мечката играе роля на „чадър“, за опазването на целите местообитания.

  Видео:

Какво да правим, ако срещнем мечка?

Какво да правим ако срещнем мечка? Когато се движите в "мечи" район, говорете, пейте, свиркайте, потропвайте, така че да ви чуят поне от 30 метра. Ако се движите тихо, може да се озовете в «личното пространство» на мечката и да я изненадате. Тогава, мечката се чувства силно застрашена и може да мине през вас. После, уплашена ще избяга. Обикновено последствията са одраскване, натъртване и силен уплах.

Прочети цялата статия

Мултимедиен диск ,,Как да живеем с мечки?"

CD_view view_online
Download_iso

Видео галерия